Kontaktuppgifter

SAAGA Ikkunat / Salmisen Puutyö Oy

FO-nummer: 0552472-7
Uudensillantie 30, 14690 Torvoila
tfn 010 322 2700

Anbudsbegäran, förfrågningar och beställningar
sales@saagaikkunat.fi

 

FAKTURERING

Nätfakturor:

Operatör: Apix Messaging Oy
Nätfakturaadress: 003705524727
Materialformat Finvoice

 

Via e-post i PDF-format:

saagaikkunat@skannaus.apix.fi

 

Pappersfakturor:

Salmisen Puutyö Oy

PL 1000
00781 HELSINGFORS

 

Ville Salminen

Verkställande direktör

expert inom rökavgasfönster, anbudskalkyler

GSM 040 546 33 46
ville.salminen@saagaikkunat.fi

 

Maria Kainlauri

anbudskalkyler, beställningar, leveranser

GSM 050 5544 560

maria.kainlauri@saagaikkunat.fi

 

Sini Sainio

anbudskalkyler, beställningar, leveranser

GSM 050 470 8484

sini.sainio@saagaikkunat.fi